Jak napsat PR článek nebo tiskovou zprávu – PR guru

Jak sepsat a kde vydat Tiskovou zprávu nebo PR článek? Ať už se jedná o Tiskovou zprávu nebo PR článek v jakémkoli periodiku, smyslem vydat Tiskovou zprávu je informovat o významných událostech, objevech, změnách. Jedná se především o možnost propagovat výrobek, produkt, službu nebo e-shop Vaší společnosti. 


Většina Tiskových zpráv nebo PR článků dnes vydávaných však postrádá základní parametry pro publikování PR textů a nesplňuje svůj cíl. Press-web nebo také Press-centrum  Aktualitycz Vám nabízí pohled pod pokličku novinářské kuchyně a pár faktů k zamyšlení. Aktualitycz věří, že tento text Vám pomůže vytvořit tiskovou zprávu nebo PR článek účinnou a tedy i smysluplně vydanou.

Nevíte si rady se sepsáním Tiskové zprávynebo PR článku, obraťte se na redakce@aktualitycz.cz, zde pracuji zkušení novináři, kteří Vám rádi poradí nebo tiskovou zprávu sepíšou a poradí kde ji vydat.  

PR Guru radí: Jak napsat PR článek, tiskovou zprávu

Public relations PR

Doslova můžeme pojem public relations (dále též PR) přeložit jako veřejné vztahy či vztahy s veřejností. PR však neznamená pouze práci s veřejností, ale jde především o dobré jméno, reputaci, věrohodnost organizace, což tvoří přirozenou základnu pro to, aby ji okolí uznávalo. PR lze chápat jako soubor prostředků k tomu, aby daná organizace mohla smysluplně existovat a účinně pracovat. PR představuje řízení komunikace, a to jak navenek, tak uvnitř organizace.

Prvopočátky ovlivňování veřejného mínění můžeme nalézt již ve starověku, kde se užívalo úsloví „Vox populi, vox dei – Hlas lidu je hlasem božím.“ Počátky současného public relations jako komunikační aktivity směřující k ovlivnění mínění lze datovat do období druhé poloviny 19. a počátku 20. století, kdy bylo v USA a Evropě zavedeno všeobecné volební právo. (Ftorek, 2009) Za velmi názorné vymezení PR, prostřednictvím konkrétního příkladu, považuji podání P. Bowmana a N. Ellise (1969), kteří uvádí: „Jestli-že vám řeknu, že jsem hezký a vzrušující, je to reklama. Jestli-že vám někdo jiný řekne, že jsem hezký a vzrušující, je to propagace. Jestli-že přijdete a řeknete mi, že jste slyšela, že jsem hezký a vzrušující – tak to je public relations.“ (cit. dle Foret, 1999, s. 82)